O čem je tento kurz?

7 dní (56 hodin) sebe-zkušenosti a tréningu ve využívání konceptu Cesty hrdiny v osobním životě i pomáhajícím kontextu. Využití v osobním rozvoji, psychoterapii, poradenství, koučinku, mentoringu, pedagogice a sociální práci. V tomto kurzu budou účastníci seznámeni s metaforou Cesty hrdiny, budou mít možnost pracovat se svými příběhy a zkušenostmi, s kazuistikami v mnoha cvičeních. Nácviky a sebezkušenost bude zažívána v rolích pozorovatel, klient a průvodce.

Účastníci si osvojí metodiku práce s Hero's Journey, absolvují a na vlastní kůži zažijí techniky a způsoby vlastního využití ve své praxi.


KURZ JE AKREDITOVÁN U MŠMT jako DVPP pod: č.j.: MSMT- 1093/2020-4-40

Komu je kurz určen?

Všem, kdo se zajímají o osobní rozvoj, pomáhajícím pracovníkům, terapeutům, pedagogům, sociálním pracovníkům a vedoucím skupin s osobním rozvojem atp.

Kde to bude? Tuněchodský mlýn (https://www.facebook.com/MlynTunechody)

Kdy to bude? 13.-20.2.2022 od 18:00 neděle, konec 16:00 neděle. (náhradní termín pro případ vládních omezení, je 10.-17.4.2022)

Jak se přihlásit na kurz? tady je formulář https://forms.gle/fvaqvZqJ7GcfZSFL6

Jaké je kurzovné? 10 200 Kč (úhradu provádějte po přihlášení na 2800492583/2010 Fio banka a.s., do poznámky vaše příjmení)

A ubytování a strava? 4760 Kč (680Kč plná penze os/den = 330 strava + 350 ubytko) Hrazeno na místě, majiteli.


Kontakt s dotazy a dalšími informacemi o programu:

tel: 607652862 nebo mail: dosveta@dosveta.org

kontextuální weby: www.dosveta.org www.generativnikoucink.cz www.terapiezazitkem.cz

youtube kanál: https://www.youtube.com/channel/UC-yWi5yRVa-HlB4GZJfh_2g

facebook: @hrdinacesta

přihláška na kurz: https://forms.gle/fvaqvZqJ7GcfZSFL6

Více o kurzu?

V tomto výcviku jde o hrdiny, ale i o hrdinky. Navíc jde o prožitek z obou stran. Účastníci budou kurz procházet jako "koučovaní" a "koučové" nebo řekněme "klienti" a "pomáhající pracovníci".


Teoretické zázemí kurzu:

Přístup využívá koncept hrdiny a monomýtu Josepha Campbella. "Terapeutická-koučovací“ báze kurzu těží z práce tvůrců asociace pro generativní (tvůrčí) změnu amerického doktora psychologie Stephena Gilligana PhD. a světoznámého kouče Roberta Diltse. Výcvik se opírá i o další "borce". Hlavně pedagogickou praxi Breta Stephensona, amerického experta na práci s gangovou mládeží, dále Paula Rebillota divadelníka a zakladatele evropské větvě práce s konceptem Cesty Hrdiny a gestaltového psychoterapeuta. No a dalších myslitelů zejména s psychoterapeutické a koučovací branže, Bill O'Hanlon, Malidoma Somé, Gregory Bateson a Milton H. Erickson.


Metoda práce s konceptem Cesty hrdiny je super při:

 • procházení či provázení sebe či jiných lidí krizemi, změnami, přechody,

 • při hledání řešení a osobní vize,

 • tam, kde je žádána hlubší práci se opakujícím se negativním symptomem v životě člověka,

 • při hledání motivace, odvahy

 • a při potřebě uskutečnit významnější krok či změnu svého životního systému

 • seberozvoji


HJ je výtečná pro práci:

  • s vlastní tvořivostí,

  • firemní kulturou,

  • motivací zaměstnanců,

  • pro práci s klienty v krizi

  • seberealizací

  • proměnou životního paradigmatu,

  • hledání, v krizi středního věku a přechodů do dalších životních etap,

  • ale také pro práci s adolescenty a problémovou mládeží.

  • pro práci s dětmi jako výchovný koncept


Účastníci získají důležité nástroje pro svůj osobní a profesní růst.

Tento kurz tvůrčí, co do využívání metod a ctění individuálního přístupu. Budeme pracovat metodami využívajícími Gestalt techniky Rebillota, techniky Generativního transu a koučinku Gilligana a Diltse a dále techniky pedagogické práce Breta Stephensona. Autorské metody jsou z dílny výcviku Terapie zážitkem Mgr. Štefana Schwarce a Mgr. Renáty Trčkové. Zároveň jde o českou realitu práce s tímto konceptem, praxi uplatňovanou v českém kontextu již několik let v rámci poradenství, psychoterapie, koučinku a zážitkové pedagogiky.

Inspirátoři a používané metody:

Stephen Gilligan - americký psycholog, psychoterapeut, Ericksoniánská strategické psychoterapie, zakladatel terapie Generativního transu

Robert Dilts - americký kouč, jeden z hlavních protagonistů NLP, Ericksonián, zakladatel Generativního koučinku

Paul Rebillot - americký divadelník, Gestaltový psychoterapeut, jeden s prvních školitelů Hero's Journey v Evropě

Bret Stephenson - americký pedagog, zaměřený na práci s gangovou mládeží, školící a využívající Hero's Journey v kontextu problémové mládeže

Kdo školí v tomto kurzu?

Lektorem kurzu je strategický, ericksoniánský psychoterapeut, pedagog, ko Mgr. Štefan Schwarc. Pracuje s metaforou Cesty hrdiny v rámci své psychoterapeutické a poradenské praxe již od roku 2014. Autorsky se podílel a školil několik mezinárodních kurzů pro práci s dětmi, které byly postaveny na Cestě hrdiny. Absolvoval výcvik u Breta Stephensona - Hero’s Journey. Dále absolvoval výcvikový kurz Hero’s Journey u Stephena Gilligana. Vede dvouletý psychoterapeutický a pedagogický výcvik s názvem Terapie zážitkem, který pojí zážitkovou pedagogiku a psychoterapii, který je realizován právě na bázi metafory Cesty hrdiny.

Kurz je zaměřen zejména na poradenskou, psychoterapeutickou a koučovací praxi, nebo pedagogické využití. V tomto kurzu budou účastníci seznámeni s teorií metafory Cesty hrdiny, budou mít možnost pracovat se svými příběhy a zkušenostmi, s kazuistikami v mnoha cvičeních. Nácviky a sebezkušenost bude zažívána v rolích pozorovatel, klient a pracovník. Cílem kurzu je i posílení schopnosti vytvářet vlastní techniky či aplikování Cesty hrdiny do vlastních konkrétních situací. Více info o školiteli zde.
Kurz má svojí méněsebezkušenostní, "office" verzi, realizovanou pod odbornou garancí MUDr. Františka Matušky, na vzdělávacím institutu Hermés Group Praha, která je věnována pomáhajícím profesionálům. Více viz zde.