"Jsme hlavními hrdiny ve svých vlastních životních příbězích. Vidíme svět ze svého pohledu. Vybíráme si jak o tom všem přemýšlíme." 


Něco málo o metafoře Cesty hrdiny, neboli Hero's Journey.

Metafora Cesta hrdiny pochází z práce amerického mytologa Josepha Campbella, který si všiml shody v příbězích hrdinů v mýtech, bájích a náboženstvích. Sestavil tzv. monomýtus, tj. univerzální koncept cesty hrdiny s charakteristickými etapami a dramatickou strukturou. Všiml si, že hrdina žije ve své „vesnici“, kterou musí opustit, aby splnil nějaký úkol či dosáhl nějakého cíle, a když se vydá na cestu, mimo známý svět setkává se s překážkami, démony ale i s průvodcem, pomocníky. Čelí hlavní výzvě, a když naplní svůj cíl, vrací se proměněn dobrodružstvím zpět do „vesnice“.

další akce a weby:

Mezinárodní Vision Quest 

     

Terapie zážitkemGenerativní koučinkIndividuální psychoterapie