NOVÉ TERMÍNY výcviku ve třech dvoudnech:

30.9.-1.10.2024

21.-22.10.2024

18.-19.11.2024


O čem je tento kurz?

48 hodin výcviku (vzdělávání, tréninku a sebezkušenosti) v jedinečném přístupu k pojetí změny v životě člověka vystavěném na metafoře Cesty hrdiny. Způsob myšlení a práce je primárně zpracován pro pomáhající kontexty, tj. psychoterapii, poradenství, koučink, mentoring a pedagogiku. Účastníci si osvojí základní teoretický rámec a metodiku práce s metaforou, absolvují praktické nácviky technik. Účinnost postupu si vyzkouší prostřednictvím vlastních zážitků při práci s metaforou (sebezkušenost) a budou podporováni v hledání vlastních aplikací metodiky do své konzultační praxe.  


KURZ JE AKREDITOVÁN U MŠMT jako DVPP pod: č.j.: MSMT- 8437/2023-2-268

Rozsah programu: 

Celkový rozsah výcviku/kurzu je 48 hodin.

Výcvik je rozdělen do 3 dvoudenních setkání, z nichž každé čítá 16 hodin vzdělávání, tréniku a sebezkušenosti.

Jednotlivá výcviková setkání probíhají v harmonogramu:

1. den: 10.00 – 17.30 h 

2. den: 9:00 - 16:30 h 

Místo konání: 

Vzdělávací a tréninkový institut HERMÉS Praha, Ctiradova 10, Praha 4 - Nusle

Počet účastníků: 

Optimální počet účastníků je 8 – 15 osob, max. pak 18 osob v jednom běhu kurzu. 

Přínos programu: 

Kurz je zaměřen zejména na pedagogickou, poradenskou, psychoterapeutickou a koučovací praxi. Účastníci budou v průběhu kurzu seznámeni s teorií metafory Cesty hrdiny, budou mít možnost pracovat se svými příběhy a zkušenostmi, s kazuistikami i v mnoha cvičeních. Nácviky a sebezkušenost bude zažívána v rolích pozorovatel, klient a pracovník. Cílem kurzu je též posílení schopnosti vytvářet vlastní techniky a aplikace metafory Cesty hrdiny, využitelné v kontextech praxí jednotlivých frekventantů.

Komu je kurz určen? 

Program je určen pracovníkům pomáhajících profesí (psychoterapeuti, konzultanti a poradci, sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, pedagogičtí pracovníci, pracovníci z oblasti psychosociální rehabilitace, psychiatři a lékaři ostatních oborů, psychologové, též studenti těchto oborů).

Jak se přihlásit na kurz? tady je formulář https://forms.gle/i9qGpP92eCGToY6U6

Jaké je kurzovné? 10 000 Kč  (úhradu provádějte po přihlášení na 2902101299/2010 Fio banka a.s., do poznámky uveďte HJ a vaše příjmení)


Kontakt s dotazy a dalšími informacemi o programu:  

tel: 607652862 nebo mail: dosveta@dosveta.org 

kontextuální weby: www.dosveta.org   www.generativnikoucink.cz   www.terapiezazitkem.cz

youtube kanál: https://www.youtube.com/channel/UC-yWi5yRVa-HlB4GZJfh_2g

facebook: @hrdinacesta

přihláška na kurz: https://forms.gle/uVwxsR9UC9C694LV6

další akce a weby:

Mezinárodní Vision Quest 

     

Terapie zážitkemGenerativní koučinkIndividuální psychoterapie